ALV dinsdag 5 oktober 19:30 uur

14 september 2021


Om aan de wettelijke eisen te voldoen, wordt de ALV een week later gehouden.

Naast de gebruikelijke onderwerpen staan er ook op de agenda:

• aanpassing statuten / huishoudelijk reglement

• uitbreiding luifel

• barbezetting

Beslis mee en kom dinsdag 5 oktober naar de ALV!

Kijk voor het financiële jaarverslag, de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke reglement bij 'Voor LTC-leden' => 'Reglementen en Documenten'

 

Nieuwscategorieën