Contributies

Ledenadministratie LTC Zierikzee:
Kees de Vos
Kievitstraat 5
4302 WC Zierikzee
tel: 0111-415602
Email: ltczzee@zeelandnet.nl
Bankrekening: NL 56 ABNA 0510 6293 77 tnv LTC Zierikzee
 
Contributies 2020

 

 Junior-1 (geb. nà 31-12-’07)

 €      25,00

 

 Junior-2 (geb. nà 31-12-’02 en vòòr 1-1-’08)  

 €      50,00

 

 Studenten (geb. vòòr 1-1-'03)

 €   100,00*

 

 Senioren (geb. vòòr 1-1-’03)

 €   189,00*

 

 Competitielid Senior**        

 €      47,00

 Dit is excl. KNLTB-teambijdrage en ballen

 Competitielid Student**

 €      30,00

 Dit is excl. KNLTB-teambijdrage en ballen

 Competitielid Jeugd (geb. nà 31-12-'02)**

 €      17,50

 Dit is excl. KNLTB-teambijdrage en ballen

 Winterlidmaatschap Senior (1/10 - 1/4)

 €      85,00  

 Winterlidmaatschap Jeugd (1/10 - 1/4)

 €      25,00  
 Zomerlidmaatschap tussen 1/6 - 1/9  €      25,00

 1 maand

 naar keuze 1, 2 of 3 maanden lid

 €      45,00  2 maanden

 

 €      65,00  3 maanden

 KNLTB-lid

 €      25,00  

* Ieder seniorlid betaalt jaarlijks € 20,00 kantinebijdrage (dus in totaal voor studenten € 120,00 en voor senioren € 209,00), welk bedrag kan worden 'terugverdiend' met het vervullen van een kantinedienst (ca. 4 uur). Ruim van tevoren kan men zich opgeven voor een datum en tijdstip. Senioren geboren vóór 1-1-1946 zijn GEEN kantinebijdrage verschuldigd.

** Een competitielid betaalt € 47,00/€ 30,00/€ 17,50. Uitdrukkelijke voorwaarde is dat hij/zij reeds lid is van een andere vereniging. Is dit niet het geval, dan kan hij/zij uitsluitend 'normaal' lid worden met de daarbij behorende rechten en plichten. Een competitielid mag uitsluitend gedurende de periode waarin de competitie wordt verspeeld met zijn/haar teamgenoten 1x per week trainen. Zodra de competitie is beëindigd, is gebruik van onze banen NIET meer toegestaan.
 
Aanmelden in de loop van het jaar: 
 

 

 

 

 

 

 

Attentie:

In bovenstaande bedragen is GEEN bedrag voor tennisles begrepen. Wilt u tennislessen volgen, dan kunt u hierover contact opnemen met ACTIVE TENNIS Tennisopleiding: Johnny Quaak - tel: 06-42802900. Email: johnnyquaak@hotmail.com. Het verschuldigde cursusgeld dient rechtstreeks met de tennisleraar te worden verrekend.

 
Kortingsregelingen:
  • Voor seniorleden, die een VOLTIJD-opleiding volgen in het middelbaar/hoger beroeps of wetenschappelijk onderwijs geldt op tijdig vertoon (= vòòr 1 december) van een geldige studentenkaart of ander bewijs van inschrijving de speciale studentencontributie (zie boven).

  • Voor het vijfde (jongste) en ieder volgend gezinslid is GEEN contributie verschuldigd. NB: alleen als andere gezinsleden JAARLID zijn!!


 

 

Footer

LTC Zierikzee

is een gezellige vereniging met zo'n 400 leden. Het park bestaat uit 8 smashcourt/tennisrood banen (allemaal voorzien van LED-verlichting), 2 mini-banen, een beachtennisveld, een tafeltennistafel, een oefenkooi en een ruim clubgebouw met een groot terras.

Vanaf alle terrassen heb je een prima (over)zicht op de banen.

Contact:

Tennispark:
Grevelingenstraat 5
4301 XZ Zierikzee
Telefoon clubhuis:  0111-415420
E-mail
Facebook
Twitter