Onze commissies

DAGELIJKS BESTUUR
Penningmeester – Hennie Kunst
Secretaris – Pieter Nijzink
Voorzitter – Loekie den Hollander    

TECHNISCHE COMMISSIE
Voorzitter/bestuurslid – Peter Godrie  

WDTT
Cees van Nieuwenhuize
Gerda Steegmans
Lenneke de Graaf
Mariëlle Ayaz
Koen de Bruin
Werner Boot  

Clubkampioenschappen
Nina der Weduwen
Heidi Lafeber
Lenneke de Graaf
Mariëlle Koster
Jory van Meer
Patrick van Nieuwenhuijze  

DTT
Willem Lafeber
Paul ten Have
Patrick Renger
John Swaanen
Ton Roggeband
Jurgen Schoenmaker
Tristan van der Maas (stagiaire)  

Zierikzeesch 30+ Toernooi
Loekie den Holander
Heidi Lafeber
Peter Talen
Marielle van Kluijven
Johan Holm
Ton Roggeband  

15-30 – toernooi
Eva den Hollander
Daphne Kramer
Bart-Jan van Damme
Jolie de Masier
Renee Lammerts
Maureen Kramer
Gerda Steegmans  

Competitieleider senioren
Ferry de Gans
René Schimmelpennink    

RECREATIE COMMISSIE
Voorzitter / bestuurslid – Peter Talen  

Interne mix
Marcel Jonker  
Conny Papeveld – v.d. Velde
Nardi Krabben
Kees de Vos
Bianca Voermans  

50+ evenementen
Wim Lanser 
Evelyn Lanser-Vroon  

Midweekservice (toss woensdagochtend)
Teunie Wessels-van Dongen  

Toss op vrijdagavond 
Jory van Meer  

Tozz (toss op zondagochtend)
Ramazan Ayaz 
Niels van der Linde 
Patrick Plaizier 
Hennie Kunst   
Kees de Vos  
Mart Baartmans 
Peter Talen    

JEUGDCOMMISSIE
Voorzitter / bestuurslid - Monique ten Have    

KANTINECOMMISSIE
Voorzitter/bestuurslid – Mariëlle Koster  

Agnieszka Klein – Witkowska
Cees Legemaate
Cees Bolijn
Pieter den Hollander
Jacqueline Goudzwaard
Mariëlle Ayaz – van der Klooster
Mart Baartmans    

FINANCIËLE COMMISSIE
Penningmeester – Hennie Kunst  

Anneke Saman – administratie
Kees de Vos – ledenadministratie
Hugo Harsveldt – jaarrekening / BTW-aangifte
John Pantekoek – kassacontrole  

Kascommissie
Annita van den Ouden
Raymond van Boven    

PARKBEHEER
Coördinator - Martin Salomons  

Baanonderhoud
Kees de Vos
Ben Schot
Dimmen de Ronde
Hans van Urk
Germain Schillings  

Klusteam zaterdagochtend
Pieter den Hollander
Alfred Koster
Paul ten Have
Chris van Kluijven
Mart Baartmans
Peter Talen
Raas Ayaz
Rob van den Oude
Ton Roggeband
Werner Kafoe
Cees Bolijn
Hennie Kunst
Johan Holm
Karel de Jonge
Hennie Koster    

WEBSITE / KNLTB CLUB.APP
Mart Baartmans    

INTERNET/WIFI/TELEFONIE
Niels v/d Linde    

COMMISSIE SPONSORING & VRIJWILLIGERS
Coördinator – Karel de Jonge    

MENTORSCHAP
Coördinator – Dorien Golverdingen  

Mentoren
Liza de Bie
Victor Oosterom
Niels v/d Linde
Raas Ayaz
Daniëlle de Groot
José de Vos