Onze commissies

DAGELIJKS BESTUUR 
Penningmeester – Hennie Kunst ([email protected])
Secretaris – Pieter Nijzink ([email protected])
Voorzitter – Loekie den Hollander ([email protected])   

TECHNISCHE COMMISSIE
Voorzitter/bestuurslid – Peter Godrie ([email protected])   

WDTT
Cees van Nieuwenhuize
Gerda Steegmans
Lenneke de Graaf
Mariëlle Ayaz
Koen de Bruin
Werner Boot  

Clubkampioenschappen
Nina der Weduwen ([email protected])
Heidi Lafeber
Lenneke de Graaf
Mariëlle Koster
Jory van Meer
Patrick van Nieuwenhuijze  

DTT
Willem Lafeber
Paul ten Have
Patrick Renger
Jurgen Schoenmaker
Tristan van der Maas (stagiaire)  

Zierikzeesch 30+ Toernooi
Loekie den Hollander
Heidi Lafeber
Peter Talen
Marielle van Kluijven
Johan Holm
Ton Roggeband  

15-30 – toernooi
Eva den Hollander
Daphne Kramer
Bart-Jan van Damme
Jolie de Masier
Renee Lammerts
Maureen Kramer
Gerda Steegmans  

Competitieleider senioren
Ferry de Gans ([email protected])
René Schimmelpennink ([email protected]   

RECREATIE COMMISSIE
Voorzitter / bestuurslid – Peter Talen ([email protected])   

Interne mix
Marcel Jonker  
Conny Papeveld – v.d. Velde
Nardi Krabben
Kees de Vos
Bianca Voermans  

50+ evenementen
Wim Lanser 
Evelyn Lanser-Vroon  

Midweekservice (toss woensdagochtend)
Teunie Wessels-van Dongen  

Toss op vrijdagavond 
-  

Tozz (toss op zondagochtend)
Ramazan Ayaz 
Patrick Plaizier 
Hennie Kunst   
Kees de Vos  
Peter Talen  
Elles Hartman  

JEUGDCOMMISSIE
Voorzitter / bestuurslid - Monique ten Have ([email protected])    

KANTINECOMMISSIE
Voorzitter/bestuurslid – Mariëlle Koster ([email protected])  

Agnieszka Klein – Witkowska
Cees Legemaate
Cees Bolijn
Pieter den Hollander
Mariëlle Ayaz – van der Klooster    

FINANCIËLE COMMISSIE
Penningmeester – Hennie Kunst ([email protected])  

Anneke Saman – administratie ([email protected])
Kees de Vos – ledenadministratie ([email protected])
Hugo Harsveldt – jaarrekening / BTW-aangifte
John Pantekoek – kassacontrole  

Kascommissie
Annita van den Ouden
Raymond van Boven    

PARKBEHEER
Coördinator - Martin Salomons ([email protected])  

Baanonderhoud
Kees de Vos
Ben Schot
Dimmen de Ronde
Hans van Urk
Germain Schillings  

Klusteam zaterdagochtend
Pieter den Hollander
Alfred Koster
Paul ten Have
Chris van Kluijven
Mart Baartmans
Peter Talen
Raas Ayaz
Rob van den Oude
Ton Roggeband
Werner Kafoe
Cees Bolijn
Hennie Kunst
Johan Holm
Karel de Jonge
Hennie Koster    

WEBSITE / KNLTB CLUB.APP
Mart Baartmans ([email protected]
Niels v/d Linde
Cees van Nieuwenhuize  

INTERNET/WIFI/TELEFONIE
Niels v/d Linde ([email protected])    

COMMISSIE SPONSORING & VRIJWILLIGERS
Coördinator – Karel de Jonge ([email protected])     

MENTORSCHAP
Coördinator – Dorien Golverdingen ([email protected])   

Mentoren
Liza de Bie
Victor Oosterom
Niels v/d Linde
Raas Ayaz
Daniëlle de Groot
Tristan v/d Maas
José de Vos

COMMISSIE LIEF & LEED
Brigitte Helsloot ([email protected])